Declarația Universală a Drepturilor Omului în Mediul Digital: SourceLess Modelează Viitorul Webului

Comunicat către întreaga Omenire! Aceasta este o declarație esențială care privește drepturile oamenilor și alinierea lor cu lumea digitală. Mai jos explicăm despre ce este vorba.

Apariția internetului a schimbat pentru totdeauna interacțiunea umană. „Colțul Oratorilor” nu a mai fost limitat doar la piața publică. Triburi diverse de oameni cu interese diverse se adună acum online, angajându-se în interacțiuni cu multe dimensiuni de profunzime și sens. Tehnologiile digitale oferă noi modalități de dezbatere, susținere sau chiar luptă pentru Drepturile Omului. Interacțiunile digitale au potențialul de a influența diverse tipuri de drepturi umane, cum ar fi cele civile, economice, culturale sau politice.

Drepturile omului pot fi definite ca fiind drepturi fundamentale acordate oricărei persoane, în baza exclusivă a faptului ca este ființă umană. Cu toate acestea, nu toți știm ce înseamnă ele în termeni practici. Cum ne protejează drepturile omului? Cum interacționează ele cu legea? Și ce se întâmplă atunci când drepturile noastre sunt încălcate?

Chiar dacă Internetul, care există din 1965 și este folosit pe scară largă începând cu anii ’90, nu a stabilit inițial un set de drepturi umane recunoscute global în mediul digital, credem că este momentul ca fiecare individ să-și cunoască drepturile și libertățile fundamentale care se aplică online și cum sunt ele sunt puse în practică. Odată cu dinamica interacțiunii pe Internet și apariția Webului 3.0, a sosit timpul ca aceste drepturi și libertăți să fie documentate, cunoscute și adoptate de toată lumea. Lucrul acesta va asigura un internet mai curat, mai sigur, mai liber și mai puternic. Aceasta este promisiunea pe care o face ecosistemul SourceLess.

Declarația Universală a Drepturilor Omului în Mediul Digital

Drepturile digitale ale omului reprezintă un set de drepturi și libertăți fundamentale care se aplică oamenilor online. Aceste drepturi au ca scop asigurarea faptului că indivizii pot să se exprime liber, să participe în spațiul digital și să se bucure de aceleași drepturi și protecții ca în lumea fizică. Drepturile digitale ale omului acoperă o gamă largă de aspecte, inclusiv dreptul la intimitate, libertatea de exprimare, protecția datelor personale și accesul la tehnologie. Aceste drepturi sunt esențiale pentru a asigura faptul că lumea digitală rămâne un spațiu deschis, incluziv și echitabil pentru toți indivizii.

Odată cu creșterea la nivel global a utilizării tehnologiei și a internetului în ultimele decenii, conceptul de drepturi ale omului în mediul digital a devenit tot mai important. Primele discuții despre drepturile omului în contextul tehnologiei și internetului pot fi urmărite încă din anii ’90, când internetul era în faza sa incipientă ca medium pentru comunicare și schimb de informații.

Un alt set de drepturi umane?

Declarația Universală a Drepturilor Digitale descrie drepturile și libertățile individuale în lumea digitală. Aceste drepturi includ dreptul la o identitate unică (preferabil o identitate verificată), dreptul de a exprima opinii personale, dreptul de a deține creații digitale, dreptul de a avea acces la tehnologie și de a utiliza tehnologia, dreptul de a lucra și de a fi plătit, dreptul la intimitate și protecția datelor personale, dreptul la libertate și securitate și dreptul de a avea acces liber la informații fără cenzură sau alte intervenții.

Drepturile presupun și responsabilități. Astfel, pe lângă aceste drepturi, în lumea digitală oamenii au și obligația de a respecta drepturile celorlalți, inclusiv dreptul la viață, libertate și securitate, dreptul la intimitate, dreptul de a nu fi discriminat și dreptul la un internet sigur și deschis. Lumea digitală trebuie să fie, de asemenea, inclusivă și accesibilă pentru toți, inclusiv pentru cei cu dizabilități. Istoria interacțiunilor digitale trebuie să fie, de asemenea, păstrată și recunoscută ca parte a patrimoniului universal. În timp ce fiecare persoană are dreptul de a avea acces și de a utiliza în mod liber internetul, părinții și tutorii au și dreptul și obligația de a alege și monitoriza accesul minorilor. Indivizii au, de asemenea, dreptul de a se asocia și organiza liber în lumea digitală în scopuri sociale, culturale sau politice și au dreptul de a deține domenii în mediul virtual. Cenzura nu trebuie să fie arbitrară, iar fiecare persoană are dreptul de a accesa liber internetul, indiferent de locație.

Cum vede SourceLess drepturile omului în mediul digital?

Pentru a ne asigura că aceste drepturi sunt respectate, lumea digitală trebuie să prioritizeze protecția datelor personale, inclusiv controlul și reglementarea colectării, stocării și utilizării acestor date. Trebuie luate măsuri pentru a restricționa publicitatea explicit sexuală și pe cea care incită la violență sau discriminare.

Autorii acestor drepturi digitale, printre care se numără: Iulian Bondari, Alexandru Stratulat, Andrei Stratulat, Marilena Niculae, Adrian Manea, Cristian Teișan, Alexandru Gugoașă, Dima Daniel, Alexandru Nichita, Manuela Mușat, Antonio Gherasim, Ilie Slujitoru, Alin Tica, s-au unit într-o viziune comună pentru a pune bazele acestei declarații pentru protecția și promovarea libertăților digitale ale indivizilor, modelând astfel viitorul webului.

Viziunea noastră umanitară pentru aceste drepturi digitale este de a crea o lume digitală în care sunt respectate demnitatea și drepturile fiecărui individ. Credem că tehnologia trebuie să promoveze și să protejeze drepturile omului, nu să le restricționeze. Scopul nostru este de a promova o lume în care sunt garantate egalitatea digitală și libertatea de exprimare, iar indivizii sunt protejați de prejudiciile digitale, abuzuri și exploatare. Prin promovarea acestor drepturi digitale, ne propunem să le oferim oamenilor puterea de a participa pe deplin la lumea digitală și de a trăi în intimitate, securitate și autonomie. Această primă versiune a documentului, care conține Drepturile Digitale ale Omului, a fost revizuită și aprobată de Președintele Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului (IOHR/OIDO România), Solomon Avasilcăi, pentru a servi ca piatră de temelie pentru o societate digitală mai echitabilă și mai justă.

Advertisement

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *