Licitatie pentru vanzarea a 78 de masini abandonate in municipiul Iasi

Primaria municipiului Iasi organizează în data de 10.11.2023, ora 11.00, la sediul din Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, licitația publică cu strigare pentru valorificarea a 78 vehicule abandonate/fără stăpân, depozitate la baza SPI – Șos. Tudor Neculai.

Ofertanții trebuie să prezinte documentele de participare la licitație în plic închis până la data de 10.11.2023, ora 16:00, la Registratura Primăriei Municipiului Iași. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor de participare în cazul în care oferta este declarată întârziată. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa instituției publice astfel: Municipiul Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11 Iași, Județul Iași, şi cu inscripția: Pentru licitația publica deschisa cu strigare de „LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE PENTRU VALORIFICAREA VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE TRECUTE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI LAȘI”.

Data limită de depunere a dosarelor este 08.11.2023, ora 16.00.

Înscrierea se face pentru toate cele 78 vehicule abandonate/fără stăpân evidențiate în Anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Cele 78 vehicule se vând „la pachet”.

Documentele necesare pentru constituirea dosarului (se vor transmite potrivit Caietului de Sarcini):

— copie act de identitate/ delegaţie/împuternicire reprezentant;

— copie Certificat emis de oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Naţională sau Teritorială, care conţine codul unic de înregistrare precum şi anexa acestuia din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate (extras), activitatea care face obiectul licitaţiei;

— copie după Actul constitutiv cu toate modificările la zi şi hotărârile judecătoreşti de înfiinţare sau de modificare ale acestuia;

— copie după statutul organizaţiei;

— chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie (copie), în valoare de 200 lei, eliberată de către Municipiul Iași – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

— autorizaţie de mediu valabilă (copie);

— certificate fiscale din care sa reiasa ca nu au datorii la bugetul local si bugetul de stat, la zi.

— garanție de participare la licitație 10% din valoarea totală a bunurilor din Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

Contul pentru plata taxei de participare: RO16TREZ40621360206XXXXX Trezoreria Iasi-Municipiul Iasi; CUI 4541580

Cont garanție participare licitație: RO45TREZ4065006XXX000460 Trezoreria Iași – Municipiul Iași; CUI 4541580.

Fiecare taxă se plătește în contul menționat pe numele persoanei fizice autorizate, respectiv juridice înscrise la licitație Chitanța de la casieria Primăriei Municipiului Iași.

Relații suplimentare privind condițiile de participare se pot obține de la Biroul Reglementare Transporturi Urbane: 0332131182.

Documentatia licitatiei poate fi consultata AICI

Advertisement