Angajari la DGASPC Iasi! Se cauta supraveghetori, infirmieri, educatori si pedagog de recuperare

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași , cu sediul în Iași, str. Ateneului, nr. 1C, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuție, de natură contractuală:

4 educatori – studii medii cu diplomă de bacalaureat
2 supraveghetori noapte studii medii fara diplomă de bacalaureat
3 infirmieri-studii generale
1 pedagog de recuperare- studii medii cu diplomă de bacalaureat/postliceale

– termen depunere dosare – până pe 05.03.2024
– selecţia dosarelor – 07.03.2024
– afișarea rezultatelor selectiei dosarelor- 08.03.2024
– depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor- 11.03.2024
– afișarea rezultatului soluționării contestațiilor la selecția dosarelor- 12.03.2024
– proba scrisă – în data de 13.03.2024
– afișarea rezultatelor probei scrise-14.03.2024
– depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise- 15.03.2024
– afișarea rezultatului soluționării contestațiilor la proba scrisă – 18.03.2024
– interviul – în data de 19.03.2024
– afișarea rezultatelor la interviu- 20.03.2024
– depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu-21.03.2024
– afișarea rezultatului soluționării contestațiilor la interviu-22.03.2024
– afișarea rezultatelor finale ale concursului- 25.03.2024


Direcția Generală de Asistență Socială și Proecția Copilului Iași- Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională , tel 0232-474800, int. 104.

Advertisement