Cardurile de energie au devenit operaţionale din 20 februarie

Conform MIPE, începând de luni, 20 februarie, se pot efectua plăţi pentru facturile la utilităţi prin intermediul cardurilor de energie acordate de Guvernul României persoanelor vulnerabile. Cardurile, oferite din fonduri europene nerambursabile ce erau în risc de pierdere în perioada de programare 2014-2020, sunt emise şi distribuite de Compania Naţională Poşta Română (CNPR).

Beneficiarii de sprijin pot utiliza ajutorul pentru plata facturilor la energie prin următoarele modalităţi: direct la poştaş, la orice oficiu poştal din mediul urban sau la oficiul poştal în raza căruia îşi are domiciliul beneficiarul, în mediul rural, precum şi online, prin intermediul aplicaţiei informatice pe care Poşta Română o pune la dispoziţie la adresa https://www.posta-romana.ro/sprijin-pentru-romania.html.

Potrivit sursei citate, în primele trei ore de la startul plăţilor cu cardul de energie au fost efectuate 9.000 de astfel de proceduri, în valoare totală de trei milioane lei.

Documentele obligatorii necesare pentru efectuarea de plăţi prin mandat poştal sunt următoarele: cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal, în original; actul de identitate al beneficiarului de sprijin, în original; documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada datoriei curente şi/sau restante faţă de furnizorul de energie şi/sau, după caz, faţă de asociaţia de proprietari/locatari.

„În situaţia documentelor justificative, certificatul de validare a datoriei trebuie prezentat în original, iar facturile la energie pot fi aduse în original sau pot fi prezentate, pe telefon, în format electronic. În cazul reprezentantului legal/împuternicitului convenţional se va prezenta şi împuternicirea în original, actul de identitate al celui împuternicit în original, actul de identitate al beneficiarului de sprijin în original, certificatul de naştere al minorului (în cazul în care beneficiarul este minor)”, notează MIPE.

În total, Poşta Română a distribuit cardurile în 1,7 milioane de gospodării, acolo unde nu a fost nevoie de niciun fel de clarificare privind eligibilitatea, iar alte 700.000 de carduri urmează să ajungă la cei îndreptăţiţi în baza OUG 166/2022 în perioada următoare.

Prin intermediul programului, aproximativ 2,8 milioane de puncte de consum, la care locuiesc peste patru milioane de beneficiari, vor fi sprijinite cu două tranşe de câte 700 lei pentru achitarea facturilor la utilităţi, în contextul crizei energetice. Lista finală a beneficiarilor eligibili este realizată în urma unui proces în care sunt implicaţi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul de Finanţe, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Telecomunicaţii şi Agenţia Naţionale de Administrare Fiscală.

În baza cardului se pot efectua plăţi în următoarele perioade: pentru tranşa I – valoare de 700 lei, în perioada 20 februarie 2023 – 30 iunie 2023; pentru tranşa II – valoare de 700 lei, în perioada septembrie 2023 – 27 decembrie 2023. Cei care nu au fost eligibili pentru tranşa I, dar vor deveni la momentul întocmirii listelor pentru tranşa II, vor primi cardul de energie în cursul lunii septembrie.

Servicii sau produsele care se pot plăti cu cardul de energie sunt: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire. Plăţile se fac prin mandat poştal, dar nu se pot efectua mai mult de opt asemenea proceduri gratuite/loc de consum pe durata programului de sprijin. Pentru următoarele plăţi, beneficiarii cardurilor vor trebui să achite o taxă de 2,5 lei/plată.

Venitul net/coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie să depăşească 2.000 lei/lună.

Toate cardurile de energie îşi încetează valabilitatea la data de 1 ianuarie 2024, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranşe se pot folosi până la 31 decembrie 2023, inclusiv.

Ministerul de resort precizează că acest card nu poate fi vândut sau donat, iar orice încercare de acest fel duce la anularea instrumentului de plată şi atrage o amendă contravenţională între 42.000 şi 60.000 de lei. Totodată, plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepseşte cu amendă contravenţională cuprinsă între 4.500 şi 6.000 de lei.

Advertisement