667 de persoane angajate din regiunea Nord Est, beneficiari de servicii în vederea îmbunătățirii situației pe piața muncii

Centrul de Dezvoltare Socială anunță finalizarea unui proiect complex, care a venit în sprijinul angajaților, dar și al angajatorilor.

Ieri, 21 aprilie 2023, după doi ani de zile de activități de formare profesională, susținute de servicii de consiliere și mediere pe piața muncii, a avut loc conferința de închidere. FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training a fost co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989 și a fost implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), în perioada 30 martie 2021 – 29 aprilie 2023

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunea Nord Est pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

La conferința de lansare a proiectului au fost prezenti reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentați ai ONG-urilor, angajați și angajatori. 

Anca Tompea, managerul de proiect, a subliniat faptul că proiectul FACT și-a propus atingerea unor indicatori semnificativi. „Titlul proiectului a fost unul sugestiv pentru tot ce ne-am propis să facem. Am atins targetul pe care ni l-am propus, de a schimba mentalitatea angajaților și a angajatorilor, iar noi, la CDS, am observat un interes crescut spre sfârșitul proiectului, pentru serviciile oferite prin intermediul proiectului. Am finalizat și publicația online, de bune practici inovative în Formarea Profesională Continuă, astfel încât să o putem disemina la cât mai multe instituții și organizații. Ne-am bucurat de un parteneriat responsabil și puternic pentru regiunea de Nord-Est în cadrul acestui proiect”

Un aspect inovativ în acest proiect a fost reprezentat de organizarea unui Centru de Bune Practici Inovative (CPI), în cadrul căruia au avut loc 16 evenimente care au vizat, pe de-o parte, creșterea participării la programele de formare profesională continuă cât și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici. Ca urmare a celor 16 evenimente a fost editată o broșură „Transfer de Bune Practici Inovative în formarea profesională continuă. Exemple de bune practici în Romania și UE”. Centrul de Dezvoltare Socială va disemina această publicație atât la nivel regional, în cadrul Pactului regional pentru ocupare și incluziune, precum și la nivel național și european, prin intermediul diverselor structuri parteneriale în care este membru.

Partenerul 1 – Fundația Alături de Voi România a organizat patru programe de formare profesională continuă și a asigurat și partea de consiliere profesională pentru cei 667 de angajați din grupul țintă. „A fost o experienta frumoasă și intensă. În cadrul proiectului Fundația ADV a asigurat activitatea de consiliere, orientare profesională și profesională pentru toate cele 667 de persoane. Activitatea de consiliere a urmărit să ofere un sprijin pentru grupul țintă în identificarea unui nou loc de muncă, de a solicita o avansare pe o funcție superioară, sau o negociere de salariu. Speram ca această activitatea a fost benefică și în sprijinul grupului țintă. Pe parte de formare profesională, Fundația ADV a susținut șase cursuri, toate de specializare”, a precizat Anca Prisăcaru, coordonator partener din partea Fundației Alături de Voi România.  

Vasile Gafiuc, președintele Asociației Institutul pentru Parteneriat Social BucovinaPartenerul 2, a precizat faptul că „ FACT a reprezentat o experiență de învățare. A fost o perioada grea, dar am învățat că avem de lucrat mult la mentalitatera angajatorilor. Noi ne-am ambiționat să calificam grupul țintă, nu doar sa specializam, iar rezultatele, cum sunt cele în investițiile în oameni, se vâd în timp. M-a intristat reticența angajatorilor, cel putin din sectorul de turism, în a promova formarea angajaților, dar mai ales în ale acorda măririle salariale sau beneficiile cuvenite”.  

Rezultate obținute: 

  • 667 persoane incluse în grupul tinta al proiectului, beneficiari de servicii integrate care sa le asigure un progres în cariera profesională 
  • 667 persoane care au beneficiat cel puţin de o sesiune individuală de consiliere;
  • 613 persoane și-au îmbunătățit calitatea vieții prin participarea la activități de formare profesională acreditate;
  • 270 persoane și-au îmbunătățit statutul în câmpul muncii ca urmare a sprijinului primit;
  • 73 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant;
  • 1 Campanie de promovare a importantei formării profesionale continue;
  • 1 Centru de bune practici inovative functional;
  • 16 Seminarii educaționale pentru creșterea participarii la FPC
  • realizarea și diseminarea publicației „Bune Practici Inovative în formarea profesională

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: de la 30 martie 2021 – 29 aprilie 2023

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Advertisement