Angajari la Spitalul de Pneumoftiziologie Iaşi. Se cauta ingrijitoare, asistent medical si registrator medical

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi organizează la sediul unității din str. dr. I. Cihac nr. 30,    concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi, după cum urmează:

– 1 post de îngrijitoare la Secția Clinica de Chirurgie Toracică, cu normă întreagă, durată nedeterminată;
– 1 post de îngrijitoare la Secția Clinica I de Pneumologie, cu normă întreagă, durată nedeterminată;
– 1 post de asistent medical cu studii postliceale, debutant în cadrul Laboratorului de Analize Medicale, cu normă întreagă, durată nedeterminată;

– 2 posturi de registrator medical, debutant la Compartimentul Triaj-Internări, cu normă întreagă, durată nedeterminată;

Condiţii specifice :
Studii:
– Pentru posturile de îngrijitoare: școală generală;
– Pentru postul de asistent medical: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;

– Pentru postul de registrator: liceul cu diplomă de bacalaureat și cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică în cadrul probei practice eliminatorie);

Vechime:
– Pentru posturile de îngrijitoare: nu este cazul;
– Pentru postul de asistent medical: nu este cazul;

– Pentru postul de registrator: nu este cazul;

Pentru posturile de ingrijitoare si asistent medical:

Selecţia dosarelor de înscriere în data 14.03.2024, ora 9:00 ;
Probele stabilite pentru concurs :
– proba scrisă în data de 20.03.2024, ora 9:00 ;
– interviul în data de 26.03.2024, ora 9:00.

Pentru posturile de registrator medical:

Selecția dosarelor de concurs : 14.03.2024.
Probele stabilite pentru concurs :
– proba scrisă în data de 20.03.2024, ora 9:00 ;
– proba practică în data de 26.03.2024, ora 9:00 ;
– interviul în data de 01.04.2024, ora 9:00.

Toate probele concursului se desfășoară la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, din mun. Iaşi, str. Dr. I. Cihac nr. 30.
Termenul în care se pot depune dosarele de concurs : 28 februarie 2024-12 martie 2024, în intervalul orar 09:00-13:00.

Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, din munc. Iași, str. Dr. I. Cihac, nr. 30, la secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane –etaj 5, [email protected].
Anunţul detaliat privind desfăşurarea concursului, precum şi bibliografia de concurs sunt afişate la avizierul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi şi pe site-ul www.pneumo-iasi.ro, secţiunea informatii-pentru-profesionistii-din-domeniul-sanitar/anunturi-privind-oportunitati-de-angajare-in-cadrul-spitalului.

Advertisement