Scoala din Letcani angajeaza muncitor de intretinere si informatician

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI, COM. LEȚCANI, JUD. IAȘI, anunță organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de muncitor întreținere – 1 post si de informatician – 1 post

Cerințe specifice ocupării postului de informatician:
– Studii necesare: conform art. 250, litera b) din Legea Educaței Naționale 1/2011: ,,absolvirea, cu diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de profil’’
– Vechime: vechime în muncă: cel puțin 1 an

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
-minimum 1 an vechime în muncă
-abilităţi de comunicare și relaţionare;
-capacitatea de organizare a timpului și priorităţilor;
– atitudine pozitivă, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de adaptare rapidă
– capacitate de planificare și organizare.

Concursul se organizează la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani astfel:
– 31 august 2023, ora 12,00 – susținerea probei scrise;
– 4 septembrie 2023, ora 9,00 – susținerea probei practice;
– 7 septembrie 2023, ora 11,00 – susținerea interviului.

Conditii specifice de participare lo concursul pentru postul de muncitor de intretinere:
– minimum 1 an vechime în muncă;
– abilități de lucru în echipă;
– disponibilitate de lucru prelungită;
– abilităţi de comunicare și relaţionare;
– capacitatea de organizare a timpului și priorităţilor;
– capacitate de planificare și organizare.
– capacitatea de autocontrol și gestionare a situațiilor cu mult calm și discrenământ;
– atitudine pozitivă, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de adaptare rapidă
– capacitate de planificare și organizare.

Concursul se organizează la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani astfel:
– 28 august 2023, ora 9,00 – susținerea probei practice;
– 31 august 2023, ora 9,00 – susținerea interviului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Lețcani,com Lețcani, jud. Iași – birou secretariat, la nr. de telefon 0232/296960 sau pe adresa de e-mail: [email protected]

Advertisement