Care a fost calitatea aerului în Județul Iași in luna aprilie 2023

În luna aprilie 2023, monitorizarea calității aerului de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi prin intermediul reţelei automate de monitorizare din judeţ, evidenţiază faptul că nu s-au înregistrat depăşiri faţă de valorile maxim admise la niciunul dintre poluanţii evaluați pentru care au fost capturi de date.

Pentru indicatorul PM10 măsurat gravimetric – indicatorul la care de obicei sunt depăşiri – concentraţiile medii zilnice cele mai mari au fost înregistrate în staţia IS-2 Decebal-Cantemir, dar au fost de două ori mai mici decât media zilnică admisă de 50 µg/m3. Stația în care am avut cele mai mici valori este IS-4 Aroneanu.

Menționăm că, în luna aprilie 2023, staţiile IS-1 Podu de Piatră şi IS-3 Oancea – Tătăraşi au fost închise din motive tehnice.

Media lunii aprilie a indicatorului PM10 a variat de la 15,37 µg/m3 în IS-4 Aroneanu la 25,34 µg/m3 în IS-2 Decebal-Cantemir. În celelalte staţii din aglomerarea Iaşi, valorile medii lunare ale indicatorului PM10 gravimetric sunt 20.95 µg/m3 pentru staţia IS-5 Tomești şi 24,27 µg/m3 pentru staţia IS-6 Bosia-Ungheni. Aceste valori sunt comparabile cu mediile lunare din luna aprilie 2022. Dacă ne raportăm la luna martie 2023, luna din an în care s-au înregistrat până acum cele mai multe depăşiri la indicatorul PM10 în toate staţiile (10 în total), valorile medii din luna aprilie sunt mai scăzute cu cca 50% pentru staţia IS-6 Bosia-Ungheni, cu 27% în IS-2 Cantemir, cu 20% în IS-4 Aroneanu și cu 6% în IS-5 Aroneanu.

Pentru indicatorul PM2,5 măsurat gravimetric în staţia de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir (pentru care legislaţia prevede doar valoarea limită anuală de 25 μg/m3), în luna aprilie s-a constatat o evoluţie similară celei pentru PM10, respectiv valorile concentraţiilor medii zilnice de PM2,5 şi PM10 înregistrate la staţia IS-2 au acelaşi trend, cresc simultan pe acelaşi interval de timp. Media lunii aprilie pentru PM2,5 este de 16,67 μg/m3, cu cca 20 % mai mică decât media lunară din luna martie 2023.

Principalele surse de emisii în această perioadă sunt arderea combustibilului pentru prepararea de apă caldă/hrană, traficul, starea infrastructurii rutiere, salubrizarea, şantierele.

Situaţia lunii aprilie se înscrie în caracteristica perioadei calde a anului, aprilie – august, când în mod obişnuit se înregistrează cele mai puţine depăşiri şi valori mai mici la toţi indicatorii monitorizaţi comparativ cu perioada rece. Aceasta deoarece în intervalul aprilie-august, pe de o parte nu avem una dintre principalele surse de emisii de poluanţi – arderea combustibilului pentru încălzirea rezidenţială, iar pe de altă parte este perioada cu vegetaţie, cu rol extrem de important în reţinerea şi filtrarea poluanţilor.

Calitatea aerului în timp real poate fi urmărită pe http://calitateaer.ro, buletinul zilnic de informare privind calitatea aerului întocmit de APM Iaşi fiind publicat a doua zi pe pagina noastră web şi pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/apmiasi, http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer, iar rapoartele lunare privind calitatea aerului pot fi consultate accesând http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/rapoarte-lunare1.

Toate depășirile valorilor limită zilnice pentru protecția sănătății umane înregistrate de APM Iaşi sunt notificate, conform procedurilor, autorităților implicate în realizarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării: primării, Comisariatul Iaşi al Gărzii Naţionale de Mediu, Consiliul Judeţean, Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică.

Advertisement