Spitalul „Sf.Spiridon” din Iasi angajeaza 23 de asistenti medicali

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, judetul Iasi, organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OMS nr. 1470/2011, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie, vacante, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Asistent medical debutant cu studii postliceale, specialitatea asistent medical generalist: 12 posturi
– 1 post Laboratorul de Analize medicale
– 1 post Sectia Clinica Gastroenterologie I – Compartiment terapie acuta
– 1 post Bloc Operator I (chirurgie 1 + 2)
– 1 post Sectia Clinica Chirurgie Generala 3 – compartiment laparoscopic
– 1 post Sectia Clinica Hematologie
– 1 post Sectia Clinica Diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice
– 1 post Ambulatoriul Integrat- cabinet ORL
– 1 post Ambulatoriul Integrat –cabinet Cardiologie
– 1 post Ambulatoriul Integrat- Cabinet chirurgie generala III
– 1 post Ambulatoriul Integrat – Cabinet Medicina Interna
– 1 post Ambulatoriul Integrat- Cabinet Alergologie si Imunologie Clinica
– 1 post Ambulatoriul Integrat – Cabinet Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva

Asistent Medical debutant studii superioare, specialitatea asistent medical generalist : 5 posturi
– 1 post Sectia Clinica ATI – Compartiment ATI arşi
– 1 post Sectia Clinica Chirurgie Generala 4
– 1 post Sterilizare arsi
– 1 post Sectia Clinica Medicina Interna II – compartiment neurologie
– 1 post Sectia Clinica Medicina Interna III

Asistent medical cu studii postliceale, specialitatea asistent medical generalist, cu minim 6 luni vechime în specialitate: 8 posturi
– 1 post Sectia Clinica Medicina Interna I
– 1 post Sectia Clinica Cardiologie – Comp.Cardiologie Interventionala
– 1 post Sectia Clinica Gastroenterologie II
– 1 post Sectia Clinica Chirurgie Plastica si microchirurgie reconstructiva
– 1 post Ambulatorul Integrat- Cabinet Gastroenterologie
– 1 post Sectia Clinica Chirurgie Generala II
– 1 post Sectia Clinica ATI
– 1 post Sectia Clinica Dermatovenerologie

Asistent medical cu studii postliceale, specialitatea radiologie, cu minim 6 luni vechime in specialitate : 1 post
– 1 post Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală

Asistent medical cu studii postliceale, specialitatea laborator/ asistent medical generalist, cu minim 6 luni vechime in specialitate : 1 post
1 post Laboratorul Imunologie si Alergologie

Asistent medical principal cu studii postliceale, specialitatea asistent medical generalist, cu minim 5 ani vechime in specialitate si examen de grad principal: 1 post
– 1 post Sectia Clinica Ortopedie si Traumatologie – sala gips

Asistent Medical Generalist cu studii superioare, specialitatea asistent medical generalist, cu minim 6 luni vechime in specialitate: 3 posturi
– 1 post Sectia Clinica Gastroenterologie I
– 1 post Sectia Clinica ORL
– 1 post Sectia Clinica ORL- compartiment ATI

Asistent medical generalist grad principal cu studii superioare, specialitatea asistent medical generalist, cu minim 5 ani vechime in specialitate si examen de grad principal: 1 post Bloc Operator V (Oftalmologie)
Asistent medical generalist cu studii superioare, specialitatea asistent medical medical, cu minim 6 luni vechime in specialitate: 1 post la Unitate de Primire Urgente – UPU SMURD

Condiții specifice de participare la concurs:
Pentru posturile de Asistent medical debutant cu studii postliceale, specialitatea asistent medical generalist, (fără vechime)
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, în specialitatea asistent medical generalist– după caz;
– diplomă de bacalaureat;
– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R .;
– adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.G.M.M.R (în original)
– fără vechime.
Pentru posturile de Asistent medical debutant cu studii superioare), specialitatea de Asistent medical generalist ( fără vechime )
– diplomă de licență în specialitate
– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;
– adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.G.M.M.R; (in original)
– fără vechime.
Pentru postul de Asistent medical cu studii postliceale, specialitatea asistent de radiologie pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, cu minim 6 luni vechime in specialitate
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 si/sau curs de reconversie profesionala in specialitatea radiologie
– diplomă de bacalaureat;
– minim 6 luni vechime ca asistent medical cu studii postliceale în specialitatea radiologie
– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;
– adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.G.M.M.R; (in original)
Pentru posturile de Asistent medical cu studii superioare, specialitatea medicina generala, cu minim 6 luni vechime in specialitate
– diplomă de licență în specialitate;
– minim 6 luni vechime ca asistent medical generalist licentiat cu studii superioare în specialitatea asistent medical generalist
– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;
– adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.G.M.M.R (în original);
Pentru posturile de Asistent medical principal cu studii superioare, specialitatea medicina generala, cu minim 5 ani vechime in specialitate
– diplomă de licență în specialitate;
– minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist licentiat cu studii superioare în specialitatea asistent medical generalist
– certificat de grad principal;
– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;
– adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.G.M.M.R (în original);
Pentru posturile de Asistent medical cu studii postliceale, specialitatea asistent medical generalist/ laborator acolo unde este cazul , cu minim 6 luni vechime in specialitate
– diplomă de absolvire a scolii postliceale sanitare sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, în specialitatea asistent medical generalist– după caz;
– minim 6 luni vechime ca asistent medical generalist cu studii postliceale în specialitatea asistent medical generalist
– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;
– adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.G.M.M.R (în original);
Pentru postul de Asistent medical principal cu studii postliceale, specialitatea asistent medical generalist, cu minim 5 ani vechime in specialitate
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
– diplomă de bacalaureat;
– certificat de grad principal;
– minim 5 ani vechime ca asistent medical cu studii postliceale în specialitatea asistent medical generalist;
– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;
– adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.G.M.M.R; (in original)

14.03.2024-27.03.2024 – depunerea dosarelor
Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul Personal al Spitalului din Bulevardul Independenței nr. 1 în perioada 14.03.2024-27.03.2024, între orele 11.00-14.00. Data limita pentru depunerea dosarelor de concurs este 27.03.2024 ora 14:00

28.03.2024-29.03.2024 – Selecția dosarelor depuse de candidați
01.04.2024 până la ora 16.00 – afişare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea “ADMIS” sau ”RESPINS”);
02.04.2024 până la ora 16.00 – depunere contestații selecție dosare concurs;
03.04.2024 până la ora 16.00 – soluționare contestații, afişare rezultate contestații selecție dosare, afişare rezultate finale selecție dosare;

SUSTINERE PROBE:
1. Pentru posturile din cadrul Sectiei Clinice ATI, Sectiei Clinice ATI – Compartiment ATI arşi si Sectiei Clinice ORL- compartiment ATI, concursul consta in sustinerea a 3 probe:
– 04.04.2024 Proba scrisă începând cu ora 09.00;
– 05.04.2024 până la ora 16.00 – afişare rezultate probă scrisă;
– 08.04.2024 până la ora 16.00 – depunere contestații probă scrisă;
– 09.04.2024 până la ora 16.00 – soluționare contestații, afişare rezultate contestații, afişare rezultate finale probă scrisă;
-10.04.2024 Proba Practica– începând cu ora 09.00
– 11.04.2024 până la ora 16.00 – afişare rezultate proba practica;
– 12.04.2024 până la ora 16.00 – depunere contestații proba practica;
– 15.04.2024 până la ora 16.00 – soluționare contestații, afişare rezultate contestații, afişare rezultate finale proba practica;
– 16.04.2024 Proba Interviu – începând cu ora 09.00
– 17.04.2024 până la ora 16.00 – afişare rezultate proba practica;
– 18.04.2024 până la ora 16.00 – depunere contestații proba practica;
– 19.04.2024 până la ora 16.00 – soluționare contestații, afişare rezultate contestații, afişare rezultate finale proba practica;
– 22.04.2024 Afişare rezultate finale până la ora 16.00

2. Pentru celelalte posturi inclusiv din cadrul UPU SMURD, posturi pentru care se sustin 2 probe
– 04.04.2024 Proba scrisă începând cu ora 09.00;
– 05.04.2024 până la ora 16.00 – afişare rezultate probă scrisă;
– 08.04.2024 până la ora 16.00 – depunere contestații probă scrisă;
– 09.04.2024 până la ora 16.00 – soluționare contestații, afişare rezultate contestații, afişare rezultate finale probă scrisă;
– 10.04.2024 Proba Interviu – începând cu ora 09.00
– 11.04.2024 până la ora 16.00 – afişare rezultate proba practica;
– 12.04.2024 până la ora 16.00 – depunere contestații proba practica;
– 15.04.2024 până la ora 16.00 – soluționare contestații, afişare rezultate contestații, afişare rezultate finale proba practica;
– 16.04.2024 Afişare rezultate finale până la ora 16.00

Bibliografia, tematica și fișa postului se află afișată la sediul unității (lângă Serviciul RUNOS) și pe site-ul unității.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul unității: www.spitalspiridon.ro sau la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, telefon 0232/240822 interior 248 între orele 11.00 – 14.00.

Advertisement