Angajari la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi! 11 posturi de paznic sunt scoase la concurs

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022;
– 11 posturi cu normă întreagă pe perioada nedeterminată de paznic, în cadrul Compartimentului de deservire pază și situații de urgență

Concursul constă în următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă și interviu.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
1.Perioada pentru depunerea dosarelor de concurs este 15.12.2023 – 03.01.2024, ora 15:00
2.Data şi ora probei scrise: 11.01.2024, ora 10:00
3. Data şi ora interviului: 17.01.2024, ora 10:00
4.Locul depunerii dosarelor și al organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu, nr.62.

Calendarul de desfășurare al concursului:
Perioada pentru depunerea dosarelor de concurs 15.12.2023 – 03.01.2024, ora 15:00
Data selecției de dosare 04.01.2024
Data afișării rezultatului selecției de dosare 05.01.2024
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției de dosare 08.01.2024
Data afișării rezultatelor contestațiilor privind selecția de dosare 09.01.2024
Data probei scrise 11.01.2024, ora 10:00
Data afișării rezultatului probei scrise 12.01.2024
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrisă 15.01.2024
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba scrisă 16.01.2024
Data interviului 17.01.2024, ora 10:00
Data afișării rezultatului interviului 18.01.2024
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul interviului 19.01.2024
Data afișării rezultatului contestațiilor privind interviul 22.01.2024
Data afișării rezultatului final al concursului 23.01.2024

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de paznic, în cadrul Compartimentului de deservire pază și situații de urgență:
-absolvent de 8 clase
-calificare de agent pază sau să facă dovada că este înscris la curs în vederea obținerii calificării de agent pază
– calificare servant pompier (sau se obligă să obțină, pe cheltuiala proprie, în maxim 3 luni de la angajare calificarea de servant pompier )

Advertisement