Colegiul Tehnic „Ioan C.Ştefănescu” Iaşi angajeaza paznic si bucatar

Colegiul Tehnic „Ioan C.Ştefănescu” Iaşi, organizează concurs, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea posturilor vacante:
• 1 post PAZNIC – durată nedeterminată, normă întreagă
• 1 post MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) – durată nedeterminată, normă întreagă

Condiţiile specifice necesare participării la concurs:

• 1 post PAZNIC – durata nedeterminată, normă întreagă:
Condiţii de participare la concurs pentru postul de paznic sunt:

– Nivelul studiilor: studii generale sau medii;
– Atestat pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine
– Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este necesar

• 1 post MUNCITOR CALIFICAT (bucătar cantină școlară) – durată nedeterminată, normă întreagă
Condiţii de participare la concurs pentru postul de muncitor calificat (bucătar) sunt:
– Nivelul studiilor: liceu sau școală profesională
-Certificat de calificare în meseria de bucătar
-Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este necesar

Concursul constă în următoarele etape succesive:
• Selecţia dosarelor de înscriere
• Proba scrisă pentru postul de paznic/Proba practică pentru postul de muncitor calificat (bucătar)
• Interviu
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admisi la etapa precedentă.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

• 23.10.2023-03.11.2023 orele 8,00 – 14,00, depunerea dosarelor la secretariatul unităţii;
• 07.11.2023 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul unităţii şcolare, ora 10.00; depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor, orele 10.00-11.00; soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, ora 12.00;
• 09.11.2023 ora 9,00 proba scrisă (pentru postul de paznic) și proba practică (pentru postul de muncitor calificat – butcătar), ora 13,00 afişarea rezultatelor la proba scrisă / practică, până la ora 14.00 depunerea eventualelor contestaţii, ora 15.30 afișarea rezultatelor finale la proba scrisă/practică;
• 10.11.2023 ora 09.00 –interviu (pentru toate posturile vacante); ora 13,30 afişarea rezultatelor la proba de interviu, până la ora 15.00 depunerea eventualelor contestaţii, ora 16.00 afișarea rezultatelor finale la proba de interviu;
• 13.11.2023, ora 13.00 – afișarea rezultatelor finale ale concursului.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași și pe site-ul institutiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași şi la telefon 0232437404.

Advertisement